سامانه جامع رسانه‌های کشور
:: جستجو
نوع مجوز :

نام متقاضی :
نام مدیر مسئول :
دفتر مرکزی رسانه :
گستره توزیع :
تعداد نمایش :
:: فهرست درخواستهای در نوبت هیات نظارت (1254 درخواست)
ردیف نام متقاضی نام مدیر مسئول دوره انتشار گستره توزیع تاریخ تکمیل مدارک دفتر مرکزی رسانه
1 صمد کامران قراملکی صمد کامران قراملکی فصلنامه سراسری 1395/08/24 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
2 سیدناصر موسوی جزائری سیدناصر موسوی جزائری روزنامه سراسری 1396/02/25 ایران، تهران، تهران
3 امهانی کوخردی امهانی کوخردی ماهنامه استانی 1396/03/28 ایران، هرمزگان، بستک
4 مهدی احمدی مهدی احمدی هفته نامه سراسری 1396/07/15 ایران، تهران، تهران
5 آنالی مقصودی آنالی مقصودی ماهنامه محلی 1396/10/19 ایران، خراسان رضوی، سبزوار
6 صادق رامیان صادق رامیان ماهنامه سراسری 1396/11/21 ایران، کهگیلویه و بویراحمد، یاسوج
7 فاطمه محمدزاده فاطمه محمدزاده پایگاه خبری 1397/03/30 ایران، تهران، تهران
8 محمد رضا رجبی محمد رضا رجبی فصلنامه سراسری 1397/05/20 ایران، تهران، تهران
9 فاطمه یوسفی زنوز فاطمه یوسفی زنوز فصلنامه سراسری 1397/05/23 ایران، تهران، تهران
10 محسن حدادی مخصوص محسن حدادی مخصوص پایگاه خبری 1397/08/21 ایران، تهران، تهران
11 چهره احمدی چهره احمدی فصلنامه سراسری 1397/09/18 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
12 سید امیرعلی صبوری سید امیرعلی صبوری ماهنامه سراسری 1397/10/25 ایران، تهران، تهران
13 علی فردی شکراب علی فردی شکراب هفته نامه محلی 1397/11/03 ایران، اردبیل، گرمی
14 جاوید کیانمهر جاوید کیانمهر پایگاه خبری 1397/11/14 ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
15 یعقوب حسینی گرگاپور یعقوب حسینی گرگاپور پایگاه خبری 1397/11/24 ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
16 محمد چراغعلی محمد چراغعلی پایگاه خبری 1397/11/24 ایران، گلستان، گرگان
17 جامعه المصطفی فاطمه کبری متولیان دو فصلنامه سراسری 1397/12/07 ایران، قم، قم
18 جامعه المصطفی فاطمه کبری متولیان دو فصلنامه سراسری 1397/12/07 ایران، قم، قم
19 شرکت خدمات کومه تهران اکبر سرداری زاده پایگاه خبری 1397/12/13 ایران، تهران، تهران
20 جامعه المصطفی العالمیه فاطمه کبری متولیان دو فصلنامه سراسری 1397/12/18 ایران، قم، قم
21 احترام سلطانی تهرانی احترام سلطانی تهرانی ماهنامه محلی 1397/12/18 ایران، اصفهان، تیران و کرون
22 شمیم حسین مستقیمی قمی شمیم حسین مستقیمی قمی ماهنامه سراسری 1397/12/21 ایران، تهران، تهران
23 زهرا جعفری سروستانی زهرا جعفری سروستانی پایگاه خبری 1397/12/26 ایران، فارس، شیراز
24 علی زنگنه علی زنگنه پایگاه خبری 1398/01/19 ایران، قم، قم
25 لیلا موثق لیلا موثق ماهنامه سراسری 1398/01/28 ایران، تهران، تهران
   «  1  2  3  4  5  6  7  ::  »  »|