سامانه جامع رسانه‌های کشور
تغییر وضعیت

صاحب امتیاز رسانه پس از ورود به سامانه با انجام مراحل زیر می تواند درخواست تغییر وضعیت خود را ثبت کند.

گام اول : ابتدا از بخش ویرایش اطلاعات گزینه درخواست تغییر وضعیت را انتخاب کنید.

گام دوم : پس از انتخاب نام مجوز ، با انتخاب گزینه  ، اطلاعات جهت اعمال تغییرات نمایش داده خواهد شد.

در حالت کلی دو نوع تغییر وضعیت وجود دارد که نمی توان هم زمان از هر دو نوع درخواست را ثبت نمود .

الف) درخواست تغییر وضعیت ( صاحب امتیازی / مدیر مسئولی)

 • در صورتیکه تغییر وضعیت از نوع مدیر مسئول و یا صاحب امتیاز باشد ، با انتخاب گزینه  ، مدیر مسئول یا صاحب امتیاز جدید را انتخاب نمایید.

شایان ذکر است مدیر مسئول و صاحب امتیاز جدید می بایست قبلا در سامانه ثبت نام کرده باشند.

در صورتیکه تغییر وضعیت از نوع تغییر صاحب امتیاز یا مدیر مسئول باشد با انتخاب گزینه  ، صفحه انتخاب صاحب امتیاز یا مدیرمسئول جدید نمایان خواهد شد.

 • در صفحه اصلی سامانه و در ناحیه کاربری مدیر مسئول یا صاحب امتیاز جدید ، پیام زیر ارسال خواهد شد. همچنین از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود :

متن پیامک ارسالی :" نام  صاحب امتیاز شما را به عنوان مدیر مسئول/ صاحب امتیاز  نام رسانه انتخاب کرده است .لطفا درخواست را بررسی  نمایید."

مثال : "آقای محمدی شما را به عنوان مدیر مسئول پایگاه خبری تست انتخاب کرده است . لطفا درخواست را بررسی نمایید. "

وضعیت درخواست : منتظر تایید مدیر مسئول / منتظر تایید صاحب امتیاز

 • پس از تایید و پذیرش درخواست از سوی مدیر مسئول یا صاحب امتیاز معرفی شده (جدید) ، درخواست برای بررسی به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات فرستاده می شود.

            وضعیت درخواست : بررسی نشده

 

 • درصورتی که مدیر مسئول یا صاحب امتیاز جدید درخواست را تایید نکند وضعیت درخواست به "عدم تایید مدیر مسئول / عدم تایید صاحب امتیاز" تغییر می کند .

 

 • همچنین اگر بیش از 2 ماه از ثبت درخواست گذشته و پاسخی از ایشان در سامانه ثبت نشود ، درخواست تغییر وضعیت توسط سامانه رد می شود .

 وضعیت درخواست : "رد درخواست"

شایان ذکر است در صورتی که تغییر وضعیت از نوع مدیر مسئول یا صاحب امتیاز باشد ، طی مراحل استعلام سه گانه الزامی بوده و پس از دریافت جواب استعلام  ، در نوبت طرح درخواست در هیأت نظارت قرار می گیرد . 

 

ب ) درخواست تغییر وضعیت ( غیر صاحب امتیازی / مدیر مسئولی)

 • در صورتی که تغییر وضعیت از نوع غیر صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی باشد ؛ وضعیت درخواست بررسی نشده می شود و برای بررسی به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال می شود .

با انتخاب گزینه  ، درخواست برای بررسی به دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات ارسال خواهد شد .

بر اساس بررسی انجام شده درخواست می تواند به سه وضعیت تغییر کند :

 • "نقص درخواست": در صورت وجود نقص قابل رفع شدن ، موارد به اطلاع صاحب امتیاز خواهد رسید تا پس از اصلاح مجددا درخواست خود را برای بررسی ارسال نماید.
 • "رد شده" : در صورت رد درخواست ، وضعیت درخواست در صفحه صاحب امتیاز به وضعیت "رد شده" تغییر می کند.
 • "منتظر ثبت رأی" : درخواست پس از تایید کارشناسان ، در نوبت طرح در خواست در هیأت نظارت قرار می گیرد .
 • "ثبت رأی هیأت نظارت" : درخواست پس از موافقت یا مخالفت هیأت نظارت بر مطبوعات  ، دراین وضعیت قرار می گیرد .

 

در صورت موافقت با درخواست مطرح شده در هیأت نظارت ، پروانه توسط واحد صدور چاپ و پس از امضای پروانه های چاپ شده توسط معاون مطبوعاتی ، پروانه برای تحویل به صاحب امتیاز یا نماینده معرفی شده از طرف ایشان ) این معرفی نامه می بایست بر رو ی سر برگ شرکت (سازمان و...) بوده و به امضای صاحب امتیاز رسیده باشد.)داده می شود.

نکته مهم :

 • در صورت واقع شدن دفتر رسانه در استان تهران برای دریافت پروانه فعالیت به واحد صدور پروانه مراجعه فرمایید.
 • در صورت واقع شدن دفتر رسانه در استان های دیگر و شهرستان های استان تهران برای دریافت پروانه فعالیت به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه فرمایید .
 • درصورتیکه مدیر مسئول یا صاحب امتیاز تغییر کرده باشد اصل مدارک شخص جدید را مطابقت می دهند.